Dexion, Salgó, FDex, Perforion szerelési útmutató

  Alapvetően két építési módot különböztetünk meg: az alapmezőnek négy oszlopa van AM, a kiegészítő mezőnek csak kettő KM. Egy  állványsor úgy jön létre, hogy az alap és a kiegészítő mezőket egymáshoz csavarozzuk.

Az állványok merevítését szolgáló saroklemezeket hossz-és keresztirányban is fel kell szerelni. Saroklemezeket  nem szükséges minden polclapra felszerelni. A saroklemezek elhelyezését az alábbi ábrák szemléltetik.

    

Először két oszlopot csavarozzunk össze a legfelső polccal.

Utána az alsó polcot is csavarozzuk a helyére. A csavarokat hagyjuk lazán.

Szereljük fel a közbenső polcokat a megfelelő helyen saroklemezekkel.

Szereljük fel az alapmező másik két oszopát is. A csavarokat hagyjuk lazán.

Állítsuk fel az állványt, hozzuk függőleges helyzetbe és húzzuk meg a csavarokat.